Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ธนาคาร ภาษาอังกฤษ | At The Bank ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร

ธนาคาร ภาษาอังกฤษ | At The Bank ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร

bank

The lower degree of depth-mediated inhibition in no-till may increase the percentage of active seed bank, thereby reducing the amount of older seeds.

From the

Cambridge English Corpus

He had waited without moving, standing stock-still on the bank, peering into the water, hoping for another glimpse, a ripple in the water’s surface even.

From the

Cambridge English Corpus

The bank will only use the less costly of the two methods.

From the

Cambridge English Corpus

Statutory regulation played a relatively minor role in the prudential control of banks.

From the

Cambridge English Corpus

Urban respondents were more likely to owe money to a loan-agent, and less likely to owe it to a bank.

From the

Cambridge English Corpus

They campaigned for a change in the law and encouraged banks and specialist brokers to adopt professional standards.

From the

Cambridge English Corpus

The blood banks are legally accountable for blood safety.

From the

Cambridge English Corpus

Large numbers of mice established by in vitro fertilization with cryopreserved spermatozoa: implications and applications for genetic resource banks, mutagenesis screens and mouse backcrosses.

From the

Cambridge English Corpus

Otherwise, for its risk-averse nonmoving clientele, the bank will always prefer cash reserves over storage; the latter will then never be used in equilibrium.

From the

Cambridge English Corpus

However, we have found that bank capital tends to move counter-cyclically: that is, banks tend to increase capital during economic downturns.

From the

Cambridge English Corpus

While being more permissive in regard to economically stronger banks, they do not allow weaker (poorly capitalized) banks to participate in credit expansion.

From the

Cambridge English Corpus

To make things worse, the collapse of weaker banks can have systemic repercussions if it sparks bank panics that also undermine economically ‘ ‘healthier’ ‘ banks.

From the

Cambridge English Corpus

Just in months, the general literature mood changed dramatically as a river breaks its banks.

From the

Cambridge English Corpus

Bank-issued bills of exchange in gold are the perfectly elastic currency.

From the

Cambridge English Corpus

The other end of the anode holder is connected to the positive plate of the capacitor bank through an atmospheric air spark gap.

From the

Cambridge English Corpus

These examples are from corpora and from sources on the web. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors.

bank

The lower degree of depth-mediated inhibition in no-till may increase the percentage of active seed bank, thereby reducing the amount of older seeds.

From the

Cambridge English Corpus

He had waited without moving, standing stock-still on the bank, peering into the water, hoping for another glimpse, a ripple in the water’s surface even.

From the

Cambridge English Corpus

The bank will only use the less costly of the two methods.

From the

Cambridge English Corpus

Statutory regulation played a relatively minor role in the prudential control of banks.

From the

Cambridge English Corpus

Urban respondents were more likely to owe money to a loan-agent, and less likely to owe it to a bank.

From the

Cambridge English Corpus

They campaigned for a change in the law and encouraged banks and specialist brokers to adopt professional standards.

From the

Cambridge English Corpus

The blood banks are legally accountable for blood safety.

From the

Cambridge English Corpus

Large numbers of mice established by in vitro fertilization with cryopreserved spermatozoa: implications and applications for genetic resource banks, mutagenesis screens and mouse backcrosses.

From the

Cambridge English Corpus

Otherwise, for its risk-averse nonmoving clientele, the bank will always prefer cash reserves over storage; the latter will then never be used in equilibrium.

From the

Cambridge English Corpus

However, we have found that bank capital tends to move counter-cyclically: that is, banks tend to increase capital during economic downturns.

From the

Cambridge English Corpus

While being more permissive in regard to economically stronger banks, they do not allow weaker (poorly capitalized) banks to participate in credit expansion.

From the

Cambridge English Corpus

To make things worse, the collapse of weaker banks can have systemic repercussions if it sparks bank panics that also undermine economically ‘ ‘healthier’ ‘ banks.

From the

Cambridge English Corpus

Just in months, the general literature mood changed dramatically as a river breaks its banks.

From the

Cambridge English Corpus

Bank-issued bills of exchange in gold are the perfectly elastic currency.

From the

Cambridge English Corpus

The other end of the anode holder is connected to the positive plate of the capacitor bank through an atmospheric air spark gap.

From the

Cambridge English Corpus

These examples are from corpora and from sources on the web. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors.

แบงก์

แบงก์, แบงค์, แบ็งก์, แบ็งค์, แบ๊งก์, แบ๊งค์ เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ bank ซึ่งสามารถหมายถึง

 • ธนาคาร (bank)
 • ธนบัตร (banknote)
 • ตลิ่ง (bank)
 • ปรีติ บารมีอนันต์ นักร้องนำวงแคลช
 • อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม นักร้องนำวงแบล็ควานิลลา
 • ปวริศร์ มงคลพิสิฐ นักร้องศิลปินเดี่ยว
หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน

ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง

At the bank ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร

At the bank ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร

ใครจะฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ไปต่างประเทศหรือทำธุรกรรมใดๆที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วันนี้ Classy English มีคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับธนาคาร พร้อมตัวอย่างประโยคมาฝากทุกคน ถ้าพร้อมแล้ว มาดูกันเลย

คำศัพท์

Account บัญชี

Bankbook/ Passbook สมุดเงินฝาก

Balance ยอดคงเหลือ

Cheque เช็ค

Branch สาขา

Credit Card บัตรเครดิต

Debit Card บัตรเดบิต

Deposit การฝาก

Transfer โอนเงิน

Withdraw การถอน

Interest ดอกเบี้ย

Pay in การจ่ายด้วยเงินหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคาร

Pay-in Slip ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร

Loan การกู้ยืม

Overdraft จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร

Statement รายการเดินบัญชีของลูกค้าธนาคาร

Signature ลายเซ็นต์

Sign เซ็นต์

Bank Transfer การโอนเงินผ่านธนาคาร

savings account บัญชีออมทรัพย์

current account กระแสรายวัน

personal/business account บัญชีบุคคล/บัญชีธุรกิจ

วิธีการพูดง่ายๆ เช่น

I would like to ____________. ฉันต้องการ______________

เช่น

I would like to deposit money. ฉันต้องการฝากเงิน

I would like to withdraw money. ฉันต้องการถอนเงิน

I would like to transfer money. ฉันต้องการโอนเงิน

I would like to open a bank account. ฉันต้องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

I would like to update my book account. ฉันต้องการปรับสมุดเงินฝากของฉัน

I would like to exchange money. ฉันต้องการแลกเงิน

I would like to withdraw 100 baht, please. ฉันต้องการถอนเงิน 1,000 บาท

ประโยคอื่นๆ

I am going to bank to transfer 1,000 baht to my son. ฉันจะไปธนาคารเพื่อโอนเงิน 1,000 บาทให้ลูกชาย

I would like to open a bank account. ฉันต้องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

How much will your opening deposit be? คุณต้องการเปิดบัญชีเท่าไหร่คะ

I would like to open a savings account and also want an ATM card. ผมอยากจะเปิดบัญชีออมทรัพย์และต้องการบัตรเอทีเอ็มด้วยครับ

Please give me small notes. ขอแบงค์ย่อยค่ะ

I’d like to get a monthly statement. ผมต้องการขอใบแจ้งยอดประจำเดือน

I’d like to check my balance. ผมต้องการเช็คยอดเงินในบัญชี

ภาษาอังกฤษจะไม่ยากอีกต่อไป เมื่อ…

คำว่าสั่งกลับบ้าน หรือกินไม่หมดแล้วขอห่อกลับบ้านนั้น ภาษาอังกฤษใช้กันว่าอย่างไร ไปดูกันเลย..

บทความน่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการฝากเงิน

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับปิดบัญชีธนาคาร

If you want to close an account, it is much more difficult.Banks do not like people closing accounts so you have to be persistent.Here are some sentences you can use.

“I would like to close my account.”

ถ้าคุณต้องการปิดบัญชีจะยากนิดนึง เพราะธนาคารไม่ชอบให้เราปิดบัญชี ดังนั้นคุณต้องยืนกรานว่าคุณจะปิดจริงๆ ตัวอย่างประโยคที่คุณจะใช้ก็คือ “I would like to close my account.” แปลว่า ฉันอยากจะปิดบัญชี
They may ask you, “Why do you want to close your bank account?” or “Were you unsatisfied with something?” The simple answer is, “I just don’t use this account so I want to close it.”

เจ้าหน้าที่อาจถามคุณว่า “Why do you want to close your bank account?” แปลว่า ทำไมคุณต้องการปิดบัญชี หรือ “Were you unsatisfied with something?” แปลว่า คุณไม่พอใจในบางสิ่งรึเปล่า เราก็ไม่ต้องตอบอะไรมากแค่ตอบไปว่า “I just don’t use this account so I want to close it.” แปลว่า ฉันแค่ไม่ได้ใช้บัญชีนี้แล้ว ฉันจึงอยากปิดบัญชี

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า “เราอยากทำอะไร..”

An easy sentence we can use for saying what we want is “I would like to………….” or in short “I’d like to……..”

ประโยคง่ายๆ ที่จะบอกว่าเราอยากทำอะไร คือ “I would like to………….” หรือ มีรูปประโยคย่อ “I’d like to……..” แปลว่า ฉันอยากจะ…..+ สิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น “I would like to make a withdrawal” หรือ “I would like to make a deposit.”

ลองดูตัวอย่างประโยคที่อาจจะต้องใช้ที่ธนาคารเพิ่ม

Here is a short list of a variety of sentences that you might need at the bank.

How much is the interest rate on your savings account. แปลว่า ดอกเบี้ยสำหรับบัญชีออมทรัพย์มีอัตราเท่าไหร่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Interest แปลว่า ดอกเบี้ย
I’d like to transfer some money, please. แปลว่า ฉันอยากจะโอนเงิน คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Transfer แปลว่า โอน
Do you have online service with each account? แปลว่า คุณมีบริการออนไลน์ในแต่ละบัญชีไหม
How much do you charge if I use a different bank’s ATM? แปลว่า คุณคิดค่าธรรมเนียมเท่าไร ถ้าฉันใช้เครื่อง ATM ต่างธนาคาร คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Charge แปลว่า คิดค่าธรรมเนียม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ใช้ติดต่อกับธนาคาร

Finally, we can explain specific words used at the bank, for example; เราสามารถอธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ใช้ติดต่อกับธนาคารได้ว่า

 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Savings account คือ บัญชีที่เราสามารถเก็บเงินได้ในระยะยาว และมีดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Exchange คือ การแลกเปลี่ยนในที่นี้คือการแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละสกุลเงิน
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Exchange rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Bank balance คือ จำนวนของเงินที่มีอยู่ในบัญชี
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Bank statement คือ เอกสารที่บันทึกประวัติการฝากเข้า หรือถอนออกของเงินในบัญชี
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Cash คือ เงินที่อยู่ในรูปของธนบัตร และเหรียญ หรือเงินสดนั่นเอง
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Notes or Bank note แปลว่า ธนบัตร และ Coin แปลว่า เหรียญ
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Check (US) or Cheque (UK) คือ เป็นรูปแบบของการใช้เอกสารแทนเงิน เพื่อใช้ชำระเงินจากธนาคารเจ้าของบัญชี
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Credit card คือ บัตรพลาสติกที่ใช้ชำระเงินได้โดยจะมีการเก็บเงินดังกล่าวในภายหลัง
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Debit card คือ บัตรพลาสสติกที่เงินในบัญชีจะถูกตัดทันทีที่มีการใช้ชำระเงิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับธนาคาร

Today we’ve learned a lot of vocabulary about “At the Bank” as well as other useful words. For example;

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Deposit = ฝากเงิน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Withdrawal = ถอนเงิน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Account = บัญชีเงินฝาก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Savings Account = บัญชีออมทรัพย์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Interest = ดอกเบี้ย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Transfer = โอน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Branch = สาขา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Exchange = การแลกเปลี่ยน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Bank note = ธนบัตร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Coin = เหรียญ

รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

[[videodmc==45445]]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร
ทำไม Bank Of Ayudhya จึงเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Krungsri ล่ะคะ - Pantip
ทำไม Bank Of Ayudhya จึงเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Krungsri ล่ะคะ – Pantip
ทำไม Bank Of Ayudhya จึงเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Krungsri ล่ะคะ - Pantip
ทำไม Bank Of Ayudhya จึงเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Krungsri ล่ะคะ – Pantip
แหล่งเก็บความรู้ภาษาอังกฤษของหมอแอน] คนไทยจ๋าาาา รู้มั้ย สมุดบัญชีธนาคาร มันไม่ได้เรียกว่า Book Bank นะจ๊ะ คนไทยชอบเรียกบุ๊คแบงค์ๆๆๆๆตลอดเลย อย่าเรียกให้ติดปากเลย สู้พูดว่า สมุดบัญชีฯจะดีกว่า
แหล่งเก็บความรู้ภาษาอังกฤษของหมอแอน] คนไทยจ๋าาาา รู้มั้ย สมุดบัญชีธนาคาร มันไม่ได้เรียกว่า Book Bank นะจ๊ะ คนไทยชอบเรียกบุ๊คแบงค์ๆๆๆๆตลอดเลย อย่าเรียกให้ติดปากเลย สู้พูดว่า สมุดบัญชีฯจะดีกว่า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร – Youtube
งานบัญชีภาษาอังกฤษ (1) - Flip Ebook Pages 1-4 | Anyflip
งานบัญชีภาษาอังกฤษ (1) – Flip Ebook Pages 1-4 | Anyflip
ธนาคารกสิกรไทย - วิกิพีเดีย
ธนาคารกสิกรไทย – วิกิพีเดีย
วิธีเปลี่ยนภาษาแอพธนาคารกสิกร ( K Plus ) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย - Youtube
วิธีเปลี่ยนภาษาแอพธนาคารกสิกร ( K Plus ) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย – Youtube
ทำไมธนาคารไทยถึงไม่ยอมทำ Statement มีทั้งไทยและภาษาอังกฤษในแอพ - Pantip
ทำไมธนาคารไทยถึงไม่ยอมทำ Statement มีทั้งไทยและภาษาอังกฤษในแอพ – Pantip

See more here: vansonnguyen.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *